CP Kelco og Solrød Kommune forsætter samarbejdet

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter nu det offentlige og private samarbejde mod etablering af et biogasanlæg, som et af de første af den karakter i Danmark. Begivenheden blev markeret den 15. juni 2011 ved underskrift på en ny samarbejdsaftale. 

Virksomheden CP Kelco ApS i Køge og Solrød Kommune søger nu et tættere samarbejde om etableringen af et biogasanlæg baseret på tang fra Køge Bugt og biprodukt fra CP Kelco. Det er et af resultaterne af forundersøgelsen for biogasanlægget som blev offentliggjort i december 2010 – forundersøgelsen er støttet af Vækstforum Sjælland, Roskilde Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Grønt Center; Rambøll, Solrød Strandrenselaug, CP Kelco og Solrød Kommune. 

CP Kelco er verdens største producent af pektin & carrageenan, som er naturlige vegetabilske ingredienser, der bl.a. anvendes til forbedring af konsistens i fødevarer og i farmaceutiske produkter. Pektin produceres af tørrede skaller fra citrusfrugter, der kommer fra Sydamerika og mellemøsten, hvor de først anvender frugterne til juice. De tørrede skaller sendes efterfølgende til CP Kelco, der udvinder pektinen fra skallerne. Carrageenan udvindes af en speciel type tang, der høstes i Indonesien, øst for Afrika og ved Chile. CP Kelco modtager årligt adskillige tusinde tons råvarer til produktion af Pektin og Carrageenan med deraf følgende store mængder biprodukt.

Solrød Kommune er med sine ca. 21.000 indbyggere en af Danmarks mindste kommuner, men samtidig en af de kommuner med de højeste miljø- og klimamål. Kommunen ønsker at reducere CO2udledningen med 50% inden år 2025 og etableringen af et biogasanlæg, i samarbejde med CP-Kelco, vil være et meget vigtigt skridt på vejen til målopfyldelsen. Samtidig vil oprensningen af tang bidrage til at opfylde 70 – 100% af kravene til reduktion af kvælstof og fosfer i hele Køge Bugt i den kommende statslige vandmiljøplan.

Samarbejdet er et godt eksempel på et offentligt-privat samarbejde, når det er bedst. Der er skabt et fælles mål om etableringen af et biogasanlæg fordi begge parter kan se store fordele i projektet. CP Kelco kan komme af med sit biprodukt på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Solrød Kommune kan få en varig løsning på tangproblemet ved Solrød Strand samtidig med, at badevandet bliver renere og kommunens drivhusgasudledning reduceres kraftigt..

Borgmester Niels Hörup udtaler i den forbindelse: “CP Kelco er en meget visionær og miljøansvarlig virksomhed, som besidder stor viden og vilje til sammen med Solrød Kommune at gå foran og gribe en oplagt mulighed for at udvikle et unikt klima- og miljøprojekt med store økonomiske fordele. Det tegner godt for fremtiden”.

“Der er her skabt basis for et projekt, som ved samarbejde mellem videnscentre, kommunale aktører og industrien har stor sandsynlighed for at blive en realitet. Et projekt i denne kategori er nok svært at drive uden dette meget interessante privat-offentlige samarbejde”, udtaler fabriksdirektør Jørn Stryger.

2017-01-16T14:31:41+00:00 17. juni 2011|