Den milde vinter og tørre luft har givet landbruget en god start på udbringning af biogødning. Sammenlignet med sidste års tørre forår er der allerede nu godt gang i udbringningen af biogødning

Høj luftfugtighed, overskyet og ingen frost i jorden. Det lyder som klassisk, kedeligt efterårsvejr, som langt de fleste af os gerne undgår. Men for de danske landmænd er det et drømmescenarie og de perfekte forhold for udspredning af gødning. Særligt efter sidste års varme vejr håber landmændene på et fugtigt og gråt forår. Et håb, der med den milde vinter ser ud til at gå i opfyldelse.

Tanken er fuld

Sidste års varme forår og sommer blev ikke modtaget positivt hos de danske landmænd. For med det varme vejr var det ikke muligt at udbringe den normale mængde biogødning på markerne – hverken forår eller efterår. Derfor har de store tanke med biogødning rundt om i landet været ekstra fyldt. Det har man kunne mærke hos Solrød Biogas, der også producerer biogødning.

Vi har en aftale med de omkringliggende landbrug om, at de modtager den biogødning, vi producerer på Solrød Biogas. Men sidste år kunne vi tydeligt mærke, at mange af landmændene ikke havde samme kapacitet til at modtage biogødningen som tidligere, da de ikke har kunne sprede det ud på markerne. Det gav os naturligvis lidt udfordringer, men det har også været en lærerig proces, hvor vi har udarbejdet en række procedurer, så vi er bedre rustet til lignende situationer i fremtiden, siger direktør på Solrød Biogas, Kaj Holm, der håber på et gråt og mildt forår.

Gråt er godt

De mest optimale forhold for udspredning af biogødning er høj fugtighed, der giver næringsstofferne mulighed for at sive ned i jorden – samt overskyet vejr, der reducerer fordampningen af næringsstofferne.

Februar måned har været helt ideel i forhold til udbringning af biogødning, hvor der allerede er blevet kørt en stor mængde biogødning ud på markerne. Marts måned har desværre været meget regnfuld. Det betyder, at vi er gået lidt tilbage i forhold til februar måned. Vi håber derfor, at resten af foråret bliver mere mildt – dog uden ligeså meget varme som sidste år, fortæller Thomas Laugesen fra Øst Dansk Landboforening.

Mellem udspredningssæsonerne opbevares biogødningen i gylletanke hos landmændene. Selve biogødningen tager ikke skade af, at opbevaringen sker over længere perioder og mister dermed ikke de vigtige næringsstoffer. Til gengæld skaber det udfordringer hos de danske biogasanlæg, der ikke kan afsætte den nyproducerede biogødning på sædvanlig vis.

Biogødning også godt på tør jord

Når det kommer til biomasser og tør jord, er der forskellige holdninger til, hvordan biomasserne reagerer. Nogle mener, at det høje indhold af tørstof medfører, at næringsstofferne er længere tid om at sive ned i jorden, hvilket øger sandsynligheden for fordampning. Thomas Laugesen har imidlertid gode erfaringer med at benytte biomasser på tør jord:

Praktiske observationer fra Solrød Biogas i efteråret viste, at tørstoffet ligger sig som en hinde, mens den flydende del af biomassen, der indeholder kvælstof, hurtigt trænger ned i jorden. Det var tydeligt at se en effekt på de områder, der fik biogødning sammenlignet med de øvrige områder, fortæller Thomas Laugesen og fortsætter

Der er ingen tvivl om, at fugtig jord er idéelle forhold, men vi er glade for at se den positive indvirkning, biogødningen har på afgrøderne trods den tørre jord.